TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE KİŞİSEL VERİLER İÇİN İZNİNİZ

aslipekcetin.com sitenize üyelik/alışveriş işlemleri sırasında verdiğim ve ileride vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, e-mail adresi vb.) gerek her türlü üyelik/alışveriş işlemleri ve uygulamaları ile hususlarda bilgilendirilmem, gerek çeşitli ürünlerin ve imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Şirketiniz ASLI PEKÇETİN TEKSTİL TASARIM LİMİTED ŞİRKETİ ile ZANN GLOBAL DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  grup şirketleri aracılığıyla tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, iletişim adres bilgilerimin (isim, cep telefonu, e-mail adresi vb.) bu amaçlar ile alındığı/alınacağı, gizliliğin korunması için gerekli tedbirler alınarak ve işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde yukarıda belirtilenler ve ASLI PEKÇETİN TEKSTİL TASARIM LİMİTED ŞİRKETİ’nin ortakları-iş ortakları, tedarikçileri, servis sağlayıcıları ve sosyal medya ile online reklam ağları işletmeleri de dahil olmak üzere belirleyecekleri yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişiler tarafından yasal azami süre aşılmamak üzere öngörülecek süre için yurt içinde ve yurt dışında kaydedilip saklanacağı, kullanılacağı, güncelleneceği, sınıflandırılacağı, aktarılacağı-paylaşılacağı ve otomatik olan/olmayan yöntemler ile temin olunarak kanunlarda belirtilen diğer suretlerle işleneceği, ayrıca, bu kişisel bilgilerimin işlenip işlenmediği, işlenmişse yapılan işlemler, amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı,  aktarıldığı üçüncü kişiler, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi, yapılan işlemin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, bilgilerimin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramam halinde giderilmesi gibi konularda bilgi almak ve taleplerde bulunmak üzere internet sitenizde belirtilen iletişim kanallarından Veri Sorumlusu olan Şirketinize ilgili kanuna uygun olarak başvurabileceğim ve Şirketinizce kanunen uygun işlemin yapılacağı, öte yandan, (üyeliğim varsa) istediğim her zaman internet sitenizdeki üyelik sayfasında iletişim tercihlerimi değiştirebileceğim veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mail mesajlarında belirtilen işlemi yaparak iletişimi durdurabileceğim (kanunlar gereği gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya sözleşmem ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil sözleşmedeki her türlü kişisel verilerime ilişkin bütün izinlerim-haklarım her halükarda ve ayrıca geçerli kalmak üzere; her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, aynı şekilde, kredi kartı ve üyelik-alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için Şirketiniz ve grup şirketlerinizce kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine onay vermekteyim.